Vybavení školy informačními technologiemi

WiFi síť
obě budovy školy jsou pokryty WiFi signálem
žákovská síť: 50 Mbps (PVfree.net, o.s.)
učitelská síť: 50 Mbps, 1:1 (INFOS Art, s.r.o.) 

počítačové učebny
B21: 16+1 PC    B31: 16+1 PC    mobilní: 32 notebooků   STIC: 16+1 notebooků
3 projektory 

odborné učebny
chemie, deskriptiva, 2x fyzika, zeměpis, český jazyk, ZSV, dějepis, 2x biologie, hudební výchova, knihovna
12 PC, 8 interaktivních tabulí, 3 projektory 

jazykové učebny
4 interaktivní tabule, 9 projektorů

kmenové učebny
15 projektorů

pedagogický sbor
6 PC, 63 notebooků 

Kontakt

Gymnázium Jiřího Wolkera
Kollárova 3
796 01 Prostějov
E-mail: gjw@gjwprostejov.cz
Facebook: facebook.com/gjwprostejov
IČ: 479 222 06
REDIZO: 600 015 157
ID datové schránky: mzugyxh

Předmětové weby

Rychlé odkazy

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://ivt.gjwprostejov.cz/
https://ivt.gjwprostejov.cz/vybaveni-skoly-informacnimi-technologiemi
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému