o komisi

Komise IVT zajišťuje výuku informačních technologií na nižším i vyšším stupni gymnázia. V tercii, kvintě a prvním ročníku mají žáci 2 hodiny IVT (Informatika a výpočetní technika), v kvartě, v septimě a třetím ročníku pak 2 hodiny VDT (Využití digitálních technologií).
Od 2. ročníku, resp. sexty osmiletého gymnázia je studentům nabídnut volitelný tříletý rozšiřující seminář. 
Výuka probíhá v moderních počítačových učebnách vybavených stolními PC, laptopy a interaktivními tabulemi. Celká škola je pokryta WiFi sítí s vysokorychlostním internetem. V rámci výuky je pořádána řada exkurzí, které výuku vhodně doplňují.

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://ivt.gjwprostejov.cz/
https://ivt.gjwprostejov.cz/o-komisi
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému